Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 01 مرداد 1403

جایگاه وب‌سایت‌های فرهنگی مذهبی در ایران

ایتنا - تحلیل صورت گرفته حاکی از تاثیر بودجه‌های دولتی در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های فرهنگی مذهبی است چرا که همین بودجه‌های دولتی باعث عقب ماندن سایر فعالان در این حوزه می‌شود.
بررسی فعالیت وب‌سایت‌های فرهنگی و مذهبی در وب فارسی از عدم تولید محتوای مهم و کاربردی و نیز ضعف سیاستگذاری در این بخش حکایت دارد به نحوی که از میان حدود۵۰۰ وب‌ سایت فارسی موجود، موضوعات فرهنگی و مذهبی تنها حدود یک درصد از این وب‌سایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

جهت مطالعه بیشتر به فایل ضمیمه مراجعه شود.