ثبت نام همایش ملی رویکردهای میان رشته ای در ارتباطات هوانوردی

شماره کارت ملی(*)
لطفا شماره ملی خود را صحیح وارد نمایید.

نام(*)
نام خود را وارد فرمایید

نام خانوادگی(*)
نام خانوادگی خود را وارد فرمایید.

نام به لاتین(*)
نام خود را وارد فرمایید

برای تغییر زبان صفحه کلید، کلیدهای ALT و SHIFT را با هم فشار دهید.

نام خانوادگی به لاتین (*)
نام خانوادگی خود را وارد فرمایید.

تاریخ تولد (*)
تاریخ تولد خود را صحیح وارد نمایید.

فقط سال تولد خود را بصورت عددی وارد نمایید

رشته تحصیلی (*)
رشته تحصیلی خود را وارد فرمایید.

مقطع تحصیلی (*)
مقطع تحصیلی خود را وارد فرمایید.

محل خدمت (*)
محل خدمت خود را وارد فرمایید.

درصورت شاغل بودن نام محل خدمت خود را بنویسید درغیر اینصورت خط تیره بگذارید

سمت (*)
سمت خود را وارد فرمایید.

درصورت شاغل بودن سمت خود را بنویسید درغیر اینصورت خط تیره بگذارید

اطلاعات تماس

ایمیل(*)
ایمیل خود را صحیح وارد کنید.

آدرس پست الکترونیکی شما در هنگام ثبت نام

شماره تلفن همراه (*)
شماره تلفن همراه خود را صحیح وارد نمایید.

فقط شامل عدد به همراه کد اپراتور (نظیر 09121234567)

کد امنیتی (*)
کد امنیتی
  تصویر جدیدلطفاکد امنیتی را درست وارد نمایید