اعضای هیئت علمی(رسمی) | Faculty Members

مشخصات   Faculty Members No.
گروه مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات هواپیمایی)   Electrical Eng. Dept. (Electronics&Telecommunications )  
حسین قنبری
دکترا فیزیک(میدان و امواج)
استادیار
رئیس دانشکده

  H.Ghanbari
Ph.D,Physics
Asst. Prof
Principal of College
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
1
سید محمدرشتيان
دکترا الکترونیک
استادیار
مدیر گروهمهندسی برق (الکترونیک و مخابرات هواپیمایی)
  S.M Rashtian
Ph.D,Electronics
Asst. Prof
Head of Department
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2
امیرکیوان ممتاز
دکترا الکترونیک
استادیار
  A.K.Momtaz
Ph.D,Electronics
Asst. Prof
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3
فرهاد مظلومی
دکترا مخابرات
استادیار
مدیر پژوهش
F.Mazlumi
Ph.D,Telecommunications
Asst . Prof
Research Manager
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4
فرهاد حنفيان
کارشناسی ارشد مخابرات
مربی
مدیر آموزشهای کوتاه مدت
F.Hanafian
M.E,Telecommunications
Instructor 
ShortTerm Courses Manager
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5
سعیدفرهنگی
کارشناسی ارشد برق
مربی
  S.Farhanghi
M.E,Electronical Eng.
Instructor  
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6
مریم یارندی
دکترا علوم کامپیوتر(یادگیری الکترونیکی)
استادیار
  M.Yarandi
Ph.D,Computer Science(E.Learning)
Asst . Prof
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
7
گروه مهندسی تعمیر و نگهداری (هواپیمایی)   Aircraft Maintenance Eng. Dept.  
عبدالله اسدالهی
دکترا هوافضا
استادیار
مدیرامورآموزشی
  A.Asadollahi
Ph.D, Aerospace
Asst. Prof  
Educational Manager
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8
اردوان کريم زاده
دکترا مکانیک
استادیار
  A. Karimzade
Ph.D,Mechanics
Asst. Prof 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9
محمد علی نيازمند
دکترا هوافضا
استادیار
مدیر گروه
M.Niazmand
Ph.D, Aerospace
Asst. Prof    
Head of Department
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
10
اصغرفرشباف
دکترا هوافضا
استادیار
  A.Farshbaf
Ph.D, Aerospace
Asst. Prof
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
11
سید مهردادطباطبايي
کارشناسی ارشد مکانیک
مربی
معاون امور اجرایی
  M.Tabatabaie
M.E,Mechanics
Instructor    
Deputy for Executive Affairs
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
12
قاسم رست
کارشناسی ارشد هوافضا
مربی
  G.Rast
M.E, Aerospace
Instructor
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
13
محمد رضا فتح الهی
کارشناسی ارشد هوافضا
مربی
  M.R Fathollahi
M.E, Aerospace
Instructor    
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
14
اسماعیل ارض پيما
کارشناسی ارشد مکانیک
مربی
  I.Arzpayma
M.E,Mechanics
Instructor     
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
15
حمیدرضا فرخيان
کارشناسی ارشد مکانیک
مربی
  H.R Farokhian
M.E,Mechanics
Instructor      
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16
گروه مهندسی هوانوردی (مراقبت پرواز)   Aviation Eng. Dept. (Air Trafic Control)  
جواد پرستاری
دکترا هوافضا
استادیار
معاون امور آموزشی و دانشجویی
 dr.parastari J. Parastari
Ph.D, Aerospace
Asst. Prof 
Deputy for Educational Affairs
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
17
محمد رضاحبيبی
دکترای پزشکی
مربی
  M.R Habibi
MD
Instructor     
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
18
مدیریت دروس پشتیبان (علوم پایه و انسانی)   Arts & Science Dept.  
غلامرضا ياراحمدی
کارشناسی ارشد ریاضی
مربی
مدیر گروه
  G.Yarahmadi
M.Sc ,Mathematics
Instructor
Head of Department
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19
سعیدپارسافر
کارشناسی ارشد ریاضی
مربی
  S.Parsafar
M.Sc ,Mathematics
Instructor     
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
20
احمدمهدوی اردکانی
کارشناسی ارشد فیزیک
مربی
  A.Mahdavi
M.Sc, Physics
Instructor     
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
21
اسماعیل فرجی
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مربی
مدیر امور بین الملل
  I.Faraji
M.A , English
Instructor    
INTL.&TRAINAIR Plus Manager
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
22