قابل توجه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دروس ذیل ارائه گردیده و می توانند انتخاب واحد نمایند . 
 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دروس ذیل ارائه گردیده و می توانند انتخاب واحد نمایند . درس آز فیزیک 2 روزهای یکشنبه و سه شنبه 12-8 با استاد آقای عزیزی درس دفاع مقدس روزهای یکشنبه 17-15 با استاد آقای  خواست خدایی