اطلاعيه تغيير تاريخ امتحان

                                                                                اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان  میرساند  درخواست های  تغییر تاریخ امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 درصورت دارا بودن کلیه شرایط ذیل ، قابل بررسی می باشد:
1)تداخل ساعت یا روز امتحان داشته باشند (در یک ‌روز 2 امتحان یا بیشتر داشته باشند) 
2) اخذ موافقت کتبی کلیه دانشجویان کلاس.
3) تاریخ امتحان پیشنهادی جدید در بازه امتحانات ( 23/10/96 لغایت 5/11/96 ) باشد.
4)درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/10/96 تحویل مدیر محترم گروه مربوطه نمایند.

لازم بذکر است به درخواست هایی که دارای شرایط فوق نباشد و بعد از تاریخ فوق الذکر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                    خدمات آموزشی                                                                                                                                                              4/10/96