برنامه امتحاني پايان ترم دانشپذيران آزاد در مركز آزمون

intro image
اطلاعیه                   
دانشجویان گرامی با عنایت به حجم بالای ثبت نام درخصوص دروس آیرودینامیک وتئوری پرواز، عوامل انسانی و تئوری کارگاه M7- B2 ؛ علاوه بر تاریخ های اعلام شـده قبلی ، روزهای دیگـری برای برخی از دانشـجویان  به شرح منـدرج در ذیل در نظر گرفته شده که در فایل اکسـل پیوست مربوط به امتحانات مرکز آزمون نیز لحاظ گردیده است . لذا با مراجعه به فایل یاد شده  تاریخ  و ساعت امتحان خود را رویت فرمائید.


رديف             نام آزمون                        تاريخ اعلام شده قبلي                   تاريخ اضافه شده

1       آيروديناميك و تئوري پرواز                       17/3/95                               9/4/95

2       عوامل انساني                                   22/3/95                               12/4/95

3       تئوري كارگاه M7- B2   ا                    25/3/95                             13/4/95 و 14/4/95