اطلاعيه مهم برگزاري آزمون هاي B1 و B2 سازمان هواپيمايي كشوري

اطلاعیه مهم

عطف به اطلاعیه مورخه نوزده بهمن 95 در خصوص اعلام لغو آزمون های B1و B2 سازمان هواپیمایی کشوری  به اطلاع می رساند : کلیه امتحانات آزمون B1 راس ساعت 30/8 (هشت وسی دقیقه صبح ) و آزمون B2 راس ساعت 30/10(ده و سی دقیقه صبح) برای موارد زیر برگزار می شود .

تاریخ امتحان قبلی تاریخ امتحان جدید ساعت امتحانB1 ساعت امتحانB2
کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه هفده بهمن95 روز سه شنبه مورخه سه اسفند 95 هشت و سی دقیقه صبح ده و سی دقیقه صبح
کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه بیست وچهار بهمن 95 (در همان تاریخ )روز یکشنبه مورخه بیست و چهار بهمن 95 هشت و سی دقیقه صبح ده و سی دقیقه صبح
کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه یک اسفند 95 (در همان تاریخ ) روز یکشنبه مورخه یک اسفند 95 هشت و سی دقیقه صبح ده و سی دقیقه صبح
کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه هشت اسفند 95 (در همان تاریخ )روز یکشنبه مورخه هشت اسفند 95 هشت و سی دقیقه صبح ده و سی دقیقه صبح

برای سایر متقاضیان و بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری متعاقبا اطلاع رسانی می شود .