دانشجویان گرامی لطفا جهت برقراری ارتباط با هر یک از قسمتها برروی لینکهای ذیل کلیک نمایید:

1- ارتباط با ریاست مرکز

2- ارسال گزارش مشکلات در هنگام ثبت نام و حذف و اضافه ( گروه تعمیر و نگهداری هواپیما)

3- ارسال گزارش مشکلات در هنگام ثبت نام و حذف و اضافه ( مراقبت پرواز)

4- ارسال گزارش مشکلات در هنگام ثبت نام و حذف و اضافه (الکترونیک هواپیمایی)

5- ارسال گزارش مشکلات در هنگام ثبت نام و حذف و اضافه (مخابرات هواپیما)

6- درخواست تجدید نظر در نمره پایان ترم