تاریخ امتحانات پایان ترم دوره آزاد تعمیر و نگهداری ورودی فروردین 92

(اطـلاعـیه)

با عنایت به اعلام مدیر محترم گروه علوم پایه برنامه امتحانی دانشپذیران دوره آزاد دوسالۀ تعمیر و نگهداری ورودی فروردین 92 به همان تاریخ‌های قبلی و به شرح زیر اعلام می‌گردد:
  شنبه              92/05/05                    ریاضی    12-10   استاد یاراحمدی
دو شنبه            92/05/07                    فیزیک    12-10  استاد عطاالهی
چهارشنبه         92/05/09                     زبان       12-10 (استاد اکبری و استاد یحیوی آزاد)
همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت دانشجویی یا کارت ملی) در جلسات امتحانی الزامی است.
آموزش های آزاد