دومین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - فروردین 91


دومین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
عنوان: "نقش پیل های سوختی بعنوان مولد انرژی های پاک در صنایع هوایی"  
“Fuel cells as a green energy generator in aerial industry”

سخنران: آقای مهندس مهدی ثقفی

کارشناس ارشد مهندسی هوافضا


زمان: روز دوشنبه مورخ 28/01/1391 از ساعت 11:45 لغایت 13
مکان: آمفی تئاتر دانشکده     


واحد پژوهش