برنامه امتحانات تشریحی و تستی

ثبت نام

امتحان تشریحی از تاریخ 2 تیر تا 14 مرداد ماه 97 
و
امتحان تستی از تاریخ 2 تیر لغایت 16 شهریور 97

تاریخ امتحانات تشریحی

شنبه 20 مرداد M9
 سه شنبه 23 مرداد M7 هم B1 و هم B2
شنبه 27 مرداد ،M10
 کلیه امتحانات در ساعت ده صبح برگزار می شود.
Attachments:
FileFile size
Download this file (970402-امتحانات مهر  وآبان 97.xlsx)970402-امتحانات مهر وآبان 97.xlsx1019 kB