شروع بکار مرکز آزمون LPR

اطلاعیه
LANGUAGE PROFICENCY RATING

شروع به کار مرکز آزمون LPR  مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور( دانشکده صنعت هواپیمایی کشور)
به اطلاع خلبانان و کنترلرهای ترافیک هوایی متقاضی برگزاری آزمون LPR می‌رساند ، مرکز آزمون LPR مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور به عنوان تنها مرکز مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری در ایران , فعالیت رسمی خود را از تاریخ 20/3/97 آغاز خواهد کرد.خلبانان و کنترهای ترافیک هوایی متقاضی از تاریخ فوق الذکر می توانند برای شرکت در آزمون به وب سایت مرکز آموزش عالی و هوانوردی کشور مراجعه و از طریق لینک مربوطه ثبت نام  لینک مربوطه ثبت نام نمایند. پس از ثبت نام و واریز هزینه مربوطه متقاضیان از طریق تماس تلفنی (61024271 ) ، از زمان و مکان برگزاری آزمون مطلع خواهند شد.
لازم به یادآوری است که از تاریخ  فوق الاشاره برگزاری آزمون LPR در سازمان و سایر ارگانها متوقف و کلیه آزمونها LPRدر مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور برگزار خواهد شد.