اعلام حدنصاب نمرهً قبولي در امتحانات مركز آزمون كامپيوتري دانشكده از 70 درصد به 75 درصد

intro image

  اطلاعیه:

احتراماً به اطلاع می رساند پیرو آخرین ابلاغ دفتر محترم گواهینامه ها  و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری از تاریخ 28/03/96 حدنصاب  نمرهً قبولی امتحانات ماژول های پارت :66  در مرکز آزمون کامپیوتری از 70درصد به 75 درصد افزایش وتغییرمی یابد.