همایش روز سه شنبه مورخ 10/12/95 در دانشکده

intro image

بسمه تعالی

از کلیــه همکاران و دانشجویان گرامی دعوت بعمل مي¬آید تا در همایش یک ساعته با موضوع تغـدیه سالم با محوریت اهمیت (ویتامین دی) که در روز سه شنبه مورخ 10/12/95 در سالن آمفی تئاتر ساعت 11:15 تا 12:15 برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
مدیریت امور دانشجویی