دانشپذیران دوره‌های آزاد ورودی 93

intro image

اطلاعیه
به اطلاع دانشپذیران دوره‌های آزاد ورودی 93 و پیش از آن می‌رساند امتحان به صورت کاغذی برای آخرین مرتبه در اسفند ماه 95 برگزار می‌شود و از سال آینده امتحانات آموزش‌های آزاد صرفا در مرکز آزمون برگزار می‌شود.
طبعاً اگر دانشپذیری در یکی از دروس زیر ماژول نمره قبولی کسب نکرده باشد از سال آینده باید در امتحان کل ماژول شرکت کرده و نمره قبولی کسب کند.
آموزش‌های آزاد