اطلاعيه انتخاب رشته آزمون سراسري سال 95

 
intro image«اطلاعیـه»
مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور از گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال 1395 در كدرشته محل‌هاي: 11604-مهندسی برق(مهندسی الکترونیک هواپیمایی)، 11605- مهندسی برق(مهندسی مخابرات هواپیمایی)، 11606- مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، 11607- هوانوردي اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد. لذا داوطلبان علاقمند به كدرشته محل‌هاي فوق در صورت علاقمندي مي‌توانند كدرشته‌هاي فوق الذکر را در فهرست اولويت رشته‌هاي
انتخابی خود درج نمایند.
اداره خدمات آموزشی 31/5/95