خريد كتب تخصصي جديد

intro image

قابل توجه دانشجويان محترم و گرامي ميرساند قريب به يكصد جلد از آخرين ويرايش كتب تخصصي خريداري و به كتابخانه مركزي افزوده شده است و قابل دسترسي جهت اعضا مي باشد.