تاریخ و ساعت امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 
intro image
 
(اطلاعیه)
 
با عنایت به درخواست تعداد کثیری از دانشجویان مبنی بر تغییر تاریخ امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 بدلیل همزمانی با ایام ماه مبارک رمضان به اطلاع میرساند براساس مصوبه شورای آموزشی مورخ 95/2/22  تاریخ و ساعت امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 به شرح ذیل تغییر یافت.
لطفا جهت اطلاع از تاریخ و ساعت جدید امتحانات پایان ترم فایل پیوست را مشاهده فرمایید.
                                       اداره خدمات آموزشی
                                                     95/2/29