ساعت شروع امتحانات پايان ترم و تجديدي دوره هاي آزاد 93 و ماقبل آن

 

intro image

(اطـلاعـیه)
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره های آزاد ورودی 93 و ماقبل آن می رساند:
کلیه امتحانات پایان ترم و تجدیدی که به صورت کاغذی انجام می شود، رأس ساعت 10 صبح در روزهای مقرر برگزار می گردد.
                                                                                     آموزش های آزاد
                                                                                   21/2/95