ثبت نام كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي

intro image«اطلاعیـه»
کلیه دانشجویان ذیل  ملزم به شرکت در کارگاه آموزشی (طرح مهارتهای زندگی) در تاریخ های تعیین شده می باشند ضمنا تا تاریخ 21/2/95 می بایست جهت ثبت نام به واحد مشاوره دانشجویی مراجعه نمایند:
1)دانشجويان كارشناسي ناپيوسته رشته هاي الكترونيك هواپیمایی ،تعميرو نگهداری هواپیما ومخابرات هواپیمایی  ورودي 94   روز چهارشنبه مورخ 22/2/95 از ساعت 8 لغايت 30/17 مكان:سالن بريفينگ
2)دانشجويان كارشناسي پيوسته رشته هاي تعميرو نگهداری هواپیما، الكترونيك هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی و مراقبت پرواز ورودی  94 و دانشجويان کارشناسی ناپیوسته مراقبت پرواز ورودي 94  روز چهارشنبه مورخ  29/2/95 از  ساعت 8 لغایت 12  مكان:سالن بريفينگ
 3)دانشجويان رشته  كارشناسي  پیوسته تعميرو نگهداری هواپیما ورودي 93  روز چهارشنبه مورخ 29/2/95  از ساعت 30/13  لغایت  30/17 مكان :سالن بريفينگ
ضمنا به آگاهی می رساند به شرکت کنندگان  دوره فوق  گواهينامه آموزشي مورد تائید وزارت علوم اعطاء  خواهد شد. لازم بذکر است با عنایت به ضرورت داشتن گواهينامه کارگاه آموزشی فوق جهت فارغ التحصيلي،  شرکت کلیه دانشجویان در این کارگاه الزامی می باشد.
    اداره خدمات آموزشی