انتقال هواپیمای Falcon 20 به دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

یک فروند هواپیمای Falcon 20 از فرودگاه مهر آباد به دانشکده منتقل گردید.
DSC05072 1
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری : این هواپیما قبلاً بعنوان یکی از دو فروند هواپیمای Flight check سیستمهای ناوبری و کمک ناوبری در فرودگاههای کشور مورد استفاده قرارمی گرفت و به منظور ارتقای سطح آموزشهای فنی و مهندسی، هواپیما به دانشکده منتقل گردید.
DSC05092 1
 
DSC05084 1