همکاری های آموزشی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ایران با فرانسه


دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری  ایران و دانشگاه هوانوردی ENAC فرانسه در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت هوانوردی با یکدیگر همکاری می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: دکتر حسین قنبری رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری گفت: طی چندین بازدید و جلسات مشترکی که با دانشگاه هوانوردی غیر نظامی ENAC فرانسه داشته ایم، آنها اظهار تمایل به برگزاری دوره های مشترک آموزشی در زمینه تربیت مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما، خلبان ، کارشناس خدمات فرودگاهی و .... را داشته اند.
بر همین اساسPhilippe Crebassa  معاون دانشگاه هوانوردی غیر نظامی فرانسه با اشاره به برگزاری سمیناربررسی فرصت‌های همكاری ایران و فرانسه در زمینه آموزش عالی و تخصصی حوزه هوانوردی گفت: برگزاری این سمینار در تهران نقطه عطفی برای آغاز همكاری‌های آموزشی ایران و فرانسه در زمینه صنعت هوانوردی است.
معاون دانشگاه ENAC فرانسه افزود: خوشبختانه صنعت هوانوردی ایران در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است و متخصصان و كارشناسان ایرانی اقدام‌های موفقیت آمیزی در این صنعت داشته اند.
بر اساس این گزارش؛ سمینار بررسی فرصت‌های همكاری ایران و فرانسه در زمینه آموزش عالی و تخصصی حوزه هوانوردی با حضور مسئولان آموزشی دانشگاه ENAC فرانسه و مسئولان سازمان هواپیمایی كشوری، دانشكده صنعت هواپیمایی، اساتید و دانشجویان این دانشكده و مدیران برخی از شركت‌های هواپیمایی ایران سی و یكم فروردین ماه امسال در دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری برگزار شد.