راه اندازی و بهره برداری از کارگاههای آموزشی فنی جدید در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

 
کارگاههای جوشکاری، NDT  و کامپوزیت در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: فرداد ایزدی مدیر کارگاههای فنی و مهندسی دانشکده گفت: با راه اندازی کارگاههای NDT  و COMPOSITE MATERIALS  و welding  امکان ارائه آموزشهای عملی دروس فنی مذکور مطابق با مفاد Part : 66 EASA و CAD: 0066 سازمان هواپیمائی کشوری به ترتیب در MODULE : 6 و MODULE : 7 که به الزام جهت تکمیل آموزش دوره های پایه B1-1  و B1-2   و B1-3 و B1-4  قید شده ، فراهم گردید.
همچنین وی با تاکید بر اهمیت این کارگاهها در آموزش دانشجویان، خاطر نشان کرد که ظرفیت هر کارگاه آموزشی حداکثر 15 نفر در هر گروه پیش بینی گردیده است که این نیز مطابق با مفاد و استانداردهای PART : 66 EASA  می باشد.