رزرو غذا

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت استفاده از ناهار دانشجویی نسبت به رزرو ناهار هفته اول اقدام نمایند.
                                                  خدمات دانشجویی
                                             940609