انتصاب مسئول جدید پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

مرتضی برزکار به عنوان مسئول جدید پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری مراسم تودیع و معارفه مسئولین قدیم و جدید پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده با حضور علیرضا ناد علی مسئول بسیج دانشجویی استان تهران و جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور، حسین قنبری رئیس دانشکده ، معاونین و مدیران دانشکده، مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مسئولین قبلی بسیج دانشکده و اعضای شورای بسیج در سالن جلسات  دانشکده برگزار گردید.
بنابراین گزارش در ابتدای این جلسه دکتر حسین قنبری ریاست دانشکده ضمن تقدیر و تشکر از محمدیان مسئول قبلی بسیج دانشجویی دانشکده  بر لزوم تعامل هرچه بیشتر بسیج دانشجویی و دانشکده تاکید کرد و آرزوی موفقیت برای مسئول جدید بسیج دانشجویی ابراز داشتند.
در ادامه مراسم ناد علی مسئول بسیج دانشجویی استان تهران ضمن رهنمودهای لازم از زحمات محمدیان  مسئول سابق بسیج دانشجویی تقدیر و تشکر نمودند.
در پایان مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مسئول سابق بسیج دانشجویی، حکم انتصاب مرتضی برزکار به عنوان مسئول جدید پایگاه بسیج دانشجویی توسط مسئول بسیج دانشجویی استان تهران اعطا گردید.