برگزاری سمینار معرفی برنامه جهانی TRAINAIR PLUS

 
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری این سمینار به منظور آشنایی هر چه بیشتر مدیران و متخصصان صنعت هوانوردی کشور با برنامه جهانی TRAINAIR PLUSایکائو برگزار گردید.
بنابراین گزارش: این سمینار روز چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 با حضور جمعی از مدیران و متخصصان وکارشناسان شرکت های هواپیمایی درسالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید.
ارائه دهنده سمینار آقای اسماعیل فرجی ، عضو هیئت علمی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ،
عضو تیم 10 نفره کارشناسان ناظر ایکائو در برنامه TRAINAIR PLUS و دارنده 3 گواهینامه بین المللی از ایکائو در زمینه طراحی دوره های آموزشی استاندارد،آموزش اساتید و نظارت بر تدوین بسته های آموزشی کشورهای عضو می باشد.
لازم به یادآوری می باشد دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری عضو دائم برنامه های جهانی TRAINAIR PLUS ایکائو می باشد.