اولین هم اندیشی اساتید دانشکده در سال 94 برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اولین هم اندیشی اساتید دانشکده در سال 94 با موضوع هدف در زندگی به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده برگزار گردید.

بنابراین گزارش،این مراسم روز چهارشنبه 27 خرداد ماه با سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ وبا حضور ریاست دانشکده ، معاونین ، اعضاء هیئت علمی و اساتید دانشکده در محل سالن جلسات برگزار گردید.