برگزاري نخستين کارگاه آموزشي «مديريت هوانوردي»

 


 
نخستين کارگاه آموزشي 2 روزه مديريت هوانوردي در روزهاي 13 و 14 اسفند ماه 93 با شرکت مديراني از سازمان هواپيمايي کشوري و پرسنل فني و عملياتي شرکت هاي هواپيمايي توسط دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري برگزار گرديد. ابتدا قرار  بود اين کارگاه آموزشي در تاريخ هاي 6 و 7 اسفند ماه برگزار گردد.
 
 

مطالب و محتواي کارگاه آموزشي مطابق با کارگاه هاي معتبر بين المللي تدوين گرديده بود. سرفصل هاي کارگاه آموزشي به شرح ذيل توسط اساتيد اين کارگاه آموزشي (مهندس مجيد محسني و مهندس علي منيري) ارايه گرديدند:
    ساختار و نظام بين المللي هوانوردي غيرنظامي
    رهبري، نياز هر سازمان متعالي
    مولفه هاي مديريت راهبردي در صنعت هوانوردي
    قوانين و مقررات هوانوردي
    شناخت و تحليل ظرفيت بازار
    ايمني و امنيت در هوانوردي
    دوره هاي تخصصي مديريت هوانوردي


 
در پايان کارگاه آموزشي، از سوي دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري به شرکت کنندگان گواهينامه کارگاه آموزشي اعطا شد.
 

اين کارگاه آموزشي در سال 94 مجددا براي علاقمندان برگزار خواهد گرديد. برنامه برگزاري کارگاه هاي آموزشي دو روزه « مديريت هوانوردي» در سال 94 به قرار ذيل است:
برنامه برگزاري کارگاه آموزشي 2 روزه «مديريت هوانوردي»
خرداد 94
مرداد 94
آبان 94
آذر 94
بهمن 94

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره66044444 تماس حاصل فرمایند.