فارغ التحصیلان صنعت هوانوردی به خارج از کشور اعزام می شوند.

تفاهمنامه همکاری های سه جانبه بین دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی ایران به منظور اعزام نیروهای مازاد فارغ التحصیل صنعت هوانوردی به خارج از کشور به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ، این تفاهمنامه را محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن کرباسی رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی بین المللی ایران و حسین قنبری رییس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری امضا کردند.

در این تفاهمنامه طرفین بر اعزام متخصصین و کارشناسان مازاد صنعت هوانوردی و فرودگاهی به کشورهای خارجی به منظور افزایش درآمد تولید ناخالص ملی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین طرفین موافقت کردند فارغ التحصیلان دوره های آموزشی آزاد تخصصی و مهارتی صنعت هوانوردی کشور از طریق هماهنگی با دبیرخانه این تفاهمنامه که در محل دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری تشکیل می گردد، به خارج از کشور اعزام کنند.

تحقیق و بررسی و نیازسنجی کشورهای متقاضی و اعزام نیروهای دارای مهارت در صنعت هواپیمایی، فراهم ساختن زمینه مذاکره با مدیران شرکت های هواپیمایی کشورهای هدف و ظرفیت سنجی بازارهای کار بین المللی در صنعت هواپیمایی و انتقال آن به دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری جهت استانداردسازی های آموزشی از وظایف این دبیرخانه تعیین شده است.

براساس این تفاهمنامه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برای اعزام نیروهای مازاد متخصص خود به خارج از کشور افراد مورد نظر را معرفی خواهد کرد تا پس از طی مراحل قانونی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به کشورهای هدف اعزام خواهند شد.