انتشار کتاب فرهنگ جامع هوافضا

فرهنگ جامع هوافضا (توضيحي - مصور)
انگليسي - فارسي
مولفان : مهندس ذبيح الله كريمي
علي محمد خان محمدي
ناشر : نشر والا انديش

قيمت 210000 ريال

علاقمندان می توانند جهت خرید کتاب فوق به واحد انتشارات مراجعه نمایند.