زمان شروع کلاسهای دوره های آزاد

به اطلاع دانشپذیران دوره های آزاد می رساند شروع کلاسهای آموزشی در نیم سال اول سال تحصیلی 94-93 از تاریخ 93/06/29 آغاز می گردد.