آموزش 10000 نيروي انساني متخصص در صنعت هوانوردي كشور

دكتر قنبري رياست دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري در همايش ايمني در حمل و نقل هوايي كه به ميزباني اين دانشكده برگزار گرديده بود گفت:
اين مركز افتخار دارد عليرغم اعمال تحريمهاي سنگين توسط استكبار جهاني از بدو پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي با تكيه بر اساتيد و متخصصان و كارشناسان ايراني توانسته است نيازهاي آموزش كشورمان را در حوزه هوانوردي غير نظامي با تربيت قريب 10000 نفر درمقاطع مختلف تحصيلي و در4 رشته اصلي و منحصر بفرد الكترونيك و مخابرات هواپيمايي- مراقبت پرواز و تعمير و نگهداري هواپيما بنحو احسن مرتفع و از وابستگي كشورمان به مستشاران خارجي جلوگيري نمايد.
قنبري افزود: دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري اولين و قديمي ترين مركز آموزش صنعت هوانوردي غير نظامي كشور مي باشد كه در سال 1328 مطابق با 1949ميلادي درست يكسال پس از پيوستن كشورمان به كنوانسيون شيكاگو و عضويت در سازمان جهاني هواپيمايي كشوري(ايكائو) در سال 1327 با هدف آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز اين صنعت تاسيس گرديده است.
رئيس دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري گفت: همچنين اين مركز عليرغم فراز و نشيبهاي متعدد طي ساليان گذشته در بخش آموزشهاي بين الملل موسوم به TRAINAIR نيز همگام با ساير مراكز آموزش معتبر جهاني فعال بوده و توانسته است به يكي از مراكز آموزش معتبر و مورد تاييد سازمان جهاني هواپيمايي كشوري (ايكائو) تبديل شودو تبديل شدن به قطب منطقه اي ايكائو ptce را دستور كار دارد و بدين ترتيب خط بطلاني بر تصميمات استكبار جهاني جهت جلوگيري در پيشرفت اين ملت بزرگ در صنعت هوانوردي كشيده است.
وي افزود: توجه به مقوله ايمني و نقش و جايگاه خطير آن در حمل و نقل هوايي از اهميت خاصي در اين صنعت برخوردار ميباشد. مطابق ماده 44 پيمان بين المللي هواپيمايي كشوري موسوم به كنوانسيون شيكاگو كه در سال 1944 به امضا كشورهاي عضو رسيده و همچنين منشور سازمان جهاني هواپيمايي كشوري (ايكائو) مصوب 1947، توسعه سلامتي پرواز و افزايش ايمني پروازها را جزو تعهدات رسمي و لاينفك تمامي كشورهاي عضو قرار داده است.
قنبري گفت: استانداردها و ترتيبات بين المللي اين امر مطابق با ماده 38 اين كنوانسيون در قالب 19 Annex 19 وتحت عنوان Safety Managmant به الزامات دولتها در خصوص مديريت ايمني و مواردي از قبيل برنامه جامع ايمني هوانوردي كشور – سيستم مديريت ايمني و  جمع آوري داده هاي ايمني و تجزيه و تحليل و تبادل آنها در صنعت هوانوردي پرداخته است.
عضو هيات علمي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري افزود: با توجه به گستردگي مبحث ايمني به عنوان بخش لاينفك و زمينه ساز توسعه صنعت هوانوردي در همه بخشها خصوصاًعمليات – طراحي و ساخت و مديريت ، تشكيل اين همايش توسط سازمان هواپيمائي كشوري به عنوان نماد اصلي حاكميّت ملي مي تواند   زمينه ساز تشويق و ترغيب پژوهشگران و صاحبان انديشه به ويژه در بخش دانشگاهي براي پرداختن جدي تر به موضوعات مرتبط با ايمني در صنعت هوانوردي را فراهم سازد.
قنبري گفت: اطمينان داريم ارايه آخرين دستاوردهاي علمي كاربردي و تجربي صاحب نظران و متخصّصان و دانشگاهيان و اساتيد هوانوردي ميتواند در راستاي حفظ و ارتقاء ايمني هوانوردي و افزايش امنيت و بي خطري پروازها، جلوگيري از بروز حوادث و سوانح هوايي و كاهش مخاطرات پروازي مفيد و موثر باشد. چنانچه راهكارها و پاسخهاي ارايه شده از اين طريق به بهترين وجه ممكن توسط ذينفعان اين صنعت به مورد اجرگذاشته شود بطور حتم در توسعه صنعت و ارتقا ايمني موثر خواهد بود.