قائم مقام وزير راه در امور هوانوردي اعلام كرد:

لزوم استقرار سامانه مديريت ايمني در صنعت با نگاه نوين
 قائم مقام وزير راه در امور هوانوردي گفت: از مهمترين وظيفه سازمان هواپيمايي كشوري استقرار سامانه مديريت ايمني در اين سازمان، شركت فرودگاه‌ها و ايرلاين‌ها با نگاه نوين است. علي محمد نوريان در اولين همايش ايمني در حمل و نقل هوايي اظهار داشت: برنامه ملي ايمني حمل و نقل هوايي كشور جامع و كامل است.
وي اضافه كرد: ركن اصلي و اساسي در حمل و نقل ايمني است؛ ساختارهاي حمل و نقل هوايي دنيا هم بر اساس ايمني است.
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور هوانوردي و هواشناسي اظهار داشت: ماده 44 كنوانسيون شيكاكو بر ارتقا و حفظ ايمني براي رشد مستمر تاكيد دارد. ايمني مهمترين اصل در كنترل ترافيك هوايي است و در صدر اهداف راهبردي ايكائو قرار دارد.
وي يادآور شد: مهمترين وظيفه رئيس سازمان هواپيمايي كشوري استقرار سامانه مديريت ايمني در سازمان هواپيمايي كشوري، فرودگاه‌ها و ايرلاين‌ها با نگاه نوين است.
قائم مقام وزير راه با تاكيد بر اينكه ايمني بايد با دستاوردها و تحليل‌هاي نوين و به روز بررسي شود گفت: در راستاي تضمين ايمني در هوانوردي حاكم كردن نظارت راهبردي مستمر به ايمني در صنعت همگام با ايكائو از الزامات است.
وي با تاكيد بر اينكه يكي از مشكلات ما در حوزه ايمني، فرهنگ ايمني است افزود: بسياري از موارد در اين حوزه اصلا گزارش نمي‌شود به هراس اينكه افراد مورد مواخذه قرار گيرند در حالي كه بايد فرهنگ ايمني مورد توجه باشد و مديران ايرلاين‌ها هم بتوانند اين فرهنگ را نهادينه كنند.
نوريان اظهار داشت: آموزش،‌تحقيق و رعايت استاندارد از ديگر الزامات ايمني است و در اين عرصه بايد رابطه با دانشگاه توسعه يابد.
قائم مقام وزير راه در امور هوانوردي افزود: ارتقاء مستمر ايمني ساختار و برنامه مي‌خواهد اما اصلي‌ترين آن مشاركت و همكاري همه جانبه است و پيام من به اين همايش اين است كه " با همديگر فكر كنيد و با همديگر كار كنيد