برگزاري نمايشگاه كتب هواپيمايي در دانشكده

به گزارش روابط عمومي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري :
نمايشگاه كتب هوانوردي و نرم افزارهاي آموزشي با تخفيف 20 الي 50 % تا روز چهارشنبه 31/2/93 در سالن آموزش دانشكده داير خواهد بود. بنابراين گزارش اين نمايشگاه با همكاري مركز توسعه اطلاعات هوايي پرواز و نشر شهر در حال برگزاري مي باشد.