كاشت 50 اصله نهال زيتون در فضاي سبز دانشكده

به گزارش روابط عمومي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري به مناسبت 15 اسفند ماه (روز درختكاري) 50اصله نهال زيتون در فضاي سبز دانشكده كاشته شد.
درخت يكي از زيباترين مظاهر خلقت و جلوه اي از تجليّات آفريدگار عالم است. درخت نماد آباداني و شاخص سرسبزي و خرمي و مظهر زندگي و باعث تلطيف هوا و موجب آسايش و رفاه و پاكي طبيعت مي باشد. براين اساس و به منظور پيروي از سنن وآداب بزرگان دين مبين اسلام به دستور دكتر قنبري رياست دانشكده صنعت هواپيمايي و به همت كارگران زحمت كش شركت  زرين آلاله درروز 15 اسفند ماه سال جاري 50 اصله نهال زيتون درمحوطه فضاي سبز دانشكده صنعت هواپيمايي كاشته شد.