ميزباني دانشكده صنعت هواپيمايي...

ميزباني دانشكده صنعت هواپيمايي از نيروهاي نظامي و انتظامي مستقر در فرودگاه مهر آباد به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامي