نتایج ششمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشکده

نتایج ششمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشکده مورخ 92/09/09  به شرح ذیل می باشد.

اعضای اصلی:
1-    سعید زارع                       95 رای
2-    مهدی نوری                      89 رای
3-    امیرصادقی شاپورآبادی        85 رای
4-    ایمان شیر محمدی               65 رای
5-    علی پاکنیت                      63 رای

اعضای علی البدل:
1-    مسعود نوری                    58 رای
2-    رضا نوری گوکه                55 رای


                 مدیریت امور دانشجوئی