نمایشگاه ملی توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایرانگزارش تصویری از حضور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در چهارمین نمایشگاه ملی توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران
[widgetkit id=9]