نتایج انتخابات دوره چهاردهم شورای صنفی خوابگاه دانشجوئی

نتایج انخابات دوره چهاردهم شورای صنفی خوابگاه دانشجوئی مورخ 92/08/28 واقع درخوابگاه تهرانسر که با حضورجناب آقای مهندس حجازی (مدیریت محترم امور دانشجویی)  و آقای رضائی و نمایندگان شورای صنفی برگزار گردید به شرح ذیل معرفی می گردند:

1-    محسن کاوند                    دبیرشورا
2-    حسین صباحی                 روابط عمومی
3-    پویا قندی زاده                  تاسیسات
4-     محمد شبانی                   فرهنگی
5-    محمدجواد مصطفوی          تدارکات
6-    مهدی صابری نیا               تدارکات