تاریخ شروع کلاسهای دانشجویان جدیدالورود

«اطلاعیـه»
به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1392 میرساند تاریخ شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 30/6/92 می باشد.


          اداره خدمات آموزشی
                                           25/6/92