اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال1392

جهت اطلاع از اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال1392 فایل ضمیمه را دانلود نمایید.