برگزاري دوره آموزشي استاندارد تربيت مدرس هواپيمايي

برگزاري دوره آموزشي استاندارد تربيت مدرس هواپيمايي(TRAINAIR STP:ITC) در مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور(دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري)

از تاريخ 92/06/16 لغايت 92/06/27  به مدت 10 روز کاری (مجموعا 60 ساعت)

هزينه دوره:7500000 ريال (معادل هفتصد و پنجاه هزار تومان)

لازم به ذکر است دوره به زبان انگليسی ارايه شده و از متقاضيان آزمون ورودی زبان به عمل خواهد آمد.