مدير گروه آموزشي مهندسي الكترونيك منصوب شد

دكتر محمد رشتيان به سمت گروه آموزشي مهندسي الكترونيك منصوب گرديد.
به گزارش روابط عمومی داشکده صنعت هواپیمایی کشوری :  دكتر حسين قنبري رياست اين دانشكده با صدور ابلاغي دكتر محمد رشتيان را مدت 2 سال تحصيلي به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي الكترونيك منصوب كرد.
 در بخشي از اين ابلاغ آورده است: اميد است با استعانت از خداوند متعال ضمن بهره گيري از همه تجارب ارزشمند كاري واندوخته هاي علمي موجبات حركت موثر مركز در راستاي تحقق اهداف و رسالتهاي ارزشمند و خطير آن در صنعت هوانوردي كشور را بيش از پيش فراهم آوريد.