مدير گروه مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما ابقا شد

دكتر نيازمند در پست مديرگروه  مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما ابقا ء شد.
به گزارش روابط عمومی داشکده صنعت هواپیمایی کشوری : دكتر حسين قنبري رياست دانشكده در بخشي از اين ابلاغ آورده است:نظر به آراي شوراي گروه آموزشي مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما و تائيد معاون امور آموزشي و دانشجويي دكتر محمد علي نيازمند به مدت دو سال در پست ثانوي مدير گروه مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما ابقا شد.
بر اساس اين گزارش در بخشي از اين ابلاغ آورده شده است : اميد است همچون گذشته در تعامل موثر و پويا با اساتيد محترم گروه و مجموعه مديريتي مركز بيش از پيش در راستاي انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.