مدير آموزشهاي علوم پايه و انساني منصوب شد

غلامرضا ياراحمدي به سمت مديرآموزشهاي علوم پايه و انساني دانشكده هواپيمايي كشوري منصوب گرديد.
به گزارش روابط عمومی داشکده صنعت هواپیمایی کشوری : دراجراي ماده 9 اساسنامه مركز و آيين نامه سازماندهي و تشكيلات دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به شماره 273298/15 مورخ 27/2/90 وزارت علوم تحقيقات و فناوري آقاي مهندس غلامرضا ياراحمدي با ابلاغ رياست دانشكده و پيشنهاد معاونت محترم امور آموزشي و دانشجويي به مدت 2 سال به عنوان" مديرگروه آموزشي علوم پايه و انساني" جهت برنامه ريزي و ارائه دروس پشتيباني (تئوري و عملي) مشتمل بر دروس علوم پايه ( رياضي، فيزيك، تربيت بدني ) و دروس علوم انساني (زبان خارجي، معارف اسلامي، مباني مديريت و...) منصوب شدند.
در بخشي از اين ابلاغ كه توسط دكتر قنبري رياست دانشكده صادر شد آورده است: انتظارمي رود ضمن بهره گيري از همه تجارب ارزشمند علمي و عملي موجبات حركت موثر و مستمر مركز در راستاي تحقق اهداف و رسالتهاي ارزشمند و خطير آن در صنعت هوانوردي كشور را بيش از پيش فراهم آورديد.توفيق جنابعالي و همه تلاشگران عرصه هاي پيشرفت و خدمات رساني در صنعت هوانوردي كشور را از درگاه احديت مسالت مي نمايم.