جلسه معرفی سیمولاتور سه بعدی برج مراقبت با حضور معاونین شرکت فرودگاه های کشور در دانشکده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: جلسه نمایش و بررسی سیمولاتور سه بعدی برج مراقبت، در دانشکده صنعت هواپیمایی کشور برگزار شد.
در این مراسم که با حضور معاونین شرکت فرودگاه ها مهندس عبدالرحیمی و شوشتری و ریاست دانشکده صنعت هواپیمایی دکتر قنبری برگزار شد در رابطه با سیملاتورهای سه بعدی برج مراقبت به بحث و تبادل نظر پرداختند.