اردوی بازدید از کاخ گلستان

اولین اردوی ترم جاری با موضوع بازدید از کاخ گلستان به همت شورای صنفی دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: شورای صنفی دانشکده اولین اردوی ترم جاری را در دهم اسفندماه سال جاری برگزار کرد. موضوع اولین اردوی دانشجویی بازدید از پنج تالار کاخ گلستان بود که همراه با مسابقه نقد و نظر سنجی بود. شورای صنفی در انتهای اردو به دونفر از برندگان به نام های جواد جلایی و فرشاد نجفی جوایزی اهداء کرد.

شورای صنفی هدف از برگزاری این اردو را در سه محور خلاصه کرد. اول آنکه بازدید از کاخ گلستان سبب آشنایی نزدیک دانشجویان با تاریخ معاصر ایران خواهد شد ؛ دوم آنکه این قبیل اردو ها بسترمناسبی برای تهران شناسی دانشجویان شهرستانی و ساکن خوابگاه خواهد بود و در انتها،برگزاری اردوها، سبب ایجاد روحیه شور نشاط در میان دانشجویان خواهد شد.