معاون اجرایی دانشکده منصوب شد

محمد رضا زارع به سمت معاون اجرایی دانشکده صنعت هواپیمایی کشور منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: دکتر حسین قنبری ریاست دانشکده ؛ محمد رضا زارع را با حفظ سمت قبلی به سرپرستی معاون امور اجرایی دانشکده منصوب کرد.
ریاست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در این حکم آورده است :
بسمه تعالی

جناب آقای محمدرضا زارع
مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی فنی
سلام علیکم
به موجب این ابلاغ با حفظ سمت سرپرستی معاونت امور اجرایی دانشکده به جنابعالی محول می گردد ؛ امید است با رعایت قوانین و مقررات جاری در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
در بخشی دیگر از این حکم انتظارات ریاست دانشکده به شرح ذیل آمده است:
1_ مهندسی مجدد ساختار سازمانی مرکز با مشارکت همه حوزه های اجرایی و آموزشی و بررسی تطبیقی مراکز موفق مشابه داخلی و بین المللی
2_ تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیند کاری دوایر مختلف به ویژه اداری_ مالی و بودجه و تدارکات مرکز
3_برنامه ریزی به منظور ارتقاء منزلت و سطح معیشت و نظام جبران خدمت همکاران، مبتنی بر تلاش و ارزش آفرینی ایشان
4_ سازماندهی مجدد نیروی انسانی مرکز ، مبتنی بر شایستگی ها و توانمندی ها و نیاز ها واقعی واحدهای مرکز و ترویج تفکر سیستمی در جمع همکاران
5_ ارتقا سطح مهارت و توانمندی همه همکاران متناسب با وظایف و مسولیت ها و تعریف مسیر شغلی ایشان
6_ تدوین برنامه های فرهنگی و مذهبی اثر بخش در جهت ارتقای فضای معنوی و ارزشی مرکز و حاکمیت معنویت در همه امور مرکز و همکاران
7_ بهسازی و تجهیز مطلوب فضاهای آموزشی، اداری رفاهی دانشجویان ،اساتید و کارکنان
8_ ترویج کاربردی و عملی کار در بستر نرم افزاری و سخت افزاری فن آوری اطلاعات در همه فعالیت های مرکز
9_ استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر برنامه در مرکز
10_ برنامه ریزی برای افزایش منابع تامین مالی فعالیت ها و برنامه های مرکز در تعامل موثر با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریس جمهور، وزرات راه و ترابی و وزرات علوم تحقیقات و فناوری
11_ برنامه ریزی برای افزایش منابع درآمدی مرکز با همکاری معاونت محترم آموزشی و استفاده بهینه از همه ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری مرکز
12_ تشکیل و فعال نمودن نظام پیشنهاد های بهبود و اصلاح امور مرکز از طریق کارکنان
13_ تدوین، طراحی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد همکاران مرکز