همایش زنان و بیداری اسلامی برگزار شد

همایش زنان و بیداری اسلامی به مناسبت روز جهانی زن با محوریت نقد و بررسی اندیشه مکاتب غربی از جمله فمنیست، در تاریخ 16 اسفندماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر دانشکده صنعت هواپیمایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی داشکده صنعت هواپیمایی کشوری: سخنران این همایش خانم رنگرز استاد حوزه و دانشگاه و مبلغ نهاد رهبری در دانشگاه بودند. رنگرز در سخنان خود به بررسی و نقد نظریه« برابری زن و مرد » پرداخت و در همین راستا نظر برخی اندیشمندان غربی را که معتقد بودند که زن و مرد تفاوت بنیادین دارند بیان کرد.


این استاد دانشگاه تاکید کرد که زنان و مردان بر طبق آیات قرآنی مکمل یکدیگر هستند تا آن جا که قرآن زن را آرامشگر معرفی می کند.
زرگر بیان داشت که افسانه جامعه تک جنسیتی یک خیال است و محال است زن و مرد عینا مانند هم باشند و ادعای فمنیست که سعی دارد این تفاوت ها را نادیده بگیرد؛ ظلم و اجحافی بزرگ در حق زنان است.
مدرس حوزه علمیه امام حسن(ع) در ادامه افزود زن ها به علت آفرینش دارای جسمی نحیف تر و ضعیف تر از مردان هستند و توان کارهای سخت بدنی و مکانیکی را ندارند بلکه بیشتر تمرکز و توجه آنان باید به تربیت فرزندان و گرم نگاه داشتن نهاد خانواده معطوف شود.
زرگر واجب بودن پرداخت نفقه به زن را دلیلی بر آن دانست که اسلام کار اقتصادی را بر عهده مردان گذاشته است ؛ مبلغ نهاد رهبری در دانشگاه تاکید کرد؛ کارهای مکانیکی و خشن رفتار زنان را دچار تغییر و تحول می کند و این امر سبب چالشی بزرگ در امر تربیت فرزند خواهد شد.
زرگر در ادامه سخنان خود به نقد تعریف حجاب از دیدگاه فمنیست پرداخت و گفت برخی اندیشمندان غرب مدعی هستند که حجاب سمبل استبداد است و یا برداشتن حجاب را اساسی ترین جهاد زنان میدانند.
مدرس حوزه علمیه امام حسن(ع) در نقد این دیدکاه بیان داشتند که برخی از دانشمندان و روشنفکران غربی به شدت مخالف سلب حجاب هستند و از حجاب و پوشش زنان حمایت می کنند. در ادامه زرگر به سخنان دکتر هنری مکو استناد کرد و گفت: روبند یا حجاب تایید کننده حریم شخصی است وی در ادامه افزود انقلاب صنعتی از زن به عنوان 3 ابزار استفاده کرد؛ اول آنکه در نقش کارگری ساده زن را استثمار کرد و سپس از آنان برای تبلیغات کالا استفاده کرد و در نهایت به عنوان یک مصرف گرای از وی بهره کشی کرد