مقام دوم دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در مسابقات منطقه 13 وزرات علوم

نتیجه سومین دوره مسابقات ورزشی منطقه 13 علوم، به میزبانی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: سومین دوره مسابقات منطقه 13 وزرات علوم با حضور دکتر صانعی، دبیر اتحادیه ورزش منطقه 13 و حجه الاسلام سامعی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از مسولین دانشکده پس از سه روز پایان یافت.
این دوره مسابقات با میزبانی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد. ، مدیر امور دانشجویی و فوق برنامه دانشکده گفت: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری،دانشگاه  شهید عباس پور و دانشگاه  شهید رجایی مبادرت به اعزام تیم برای مسابقات والیبال کرده بودند و در انتها برندگان نهایی مسابقات را بدین ترتیب معرفی شدند.
مقام اول: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
مقام دوم: دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
مقام سوم: دانشگاه آب و برق( شهید رجایی)
مقام چهارم: دانشگاه رجایی
مراسم اختتامیه و تقدیر از برندگان و اهداء جوایز در تاریخ 15/12/91 ساعت 15 عصر در دانشگاه شهید عباس پور برگزار خواهد شد.